ด้วยคน http://kaijiew.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=27-08-2009&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=27-08-2009&group=5&gblog=6 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[..ว่างไหม..ก็ไม่ว่างนะ...ยุ่งหรอ..ก็ไม่อ่ะ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=27-08-2009&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=27-08-2009&group=5&gblog=6 Thu, 27 Aug 2009 2:45:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=07-09-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=07-09-2008&group=5&gblog=5 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[มีคนบอกว่าเราไปทำจมูกมา..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=07-09-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=07-09-2008&group=5&gblog=5 Sun, 07 Sep 2008 21:18:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=06-09-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=06-09-2008&group=5&gblog=4 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[you are just... a Cheap WHITE !!! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=06-09-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=06-09-2008&group=5&gblog=4 Sat, 06 Sep 2008 4:49:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=06-09-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=06-09-2008&group=5&gblog=3 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ผู้ชายห่วยๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=06-09-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=06-09-2008&group=5&gblog=3 Sat, 06 Sep 2008 8:42:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=5&gblog=2 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงคนๆนึงที่เคยมาเปลี่ยนชีวิตเรา..ตอนที่สอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=5&gblog=2 Wed, 03 Sep 2008 1:09:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=5&gblog=1 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงคนๆนึงที่เคยมาเปลี่ยนชีวิตเรา..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=5&gblog=1 Wed, 03 Sep 2008 22:23:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=17-04-2010&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=17-04-2010&group=4&gblog=3 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[Road trip from Minnesota to Florida]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=17-04-2010&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=17-04-2010&group=4&gblog=3 Sat, 17 Apr 2010 22:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=4&gblog=2 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปชิคาโก้มาคะ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=4&gblog=2 Wed, 03 Sep 2008 11:54:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=4&gblog=1 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[แอลเอ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=4&gblog=1 Wed, 03 Sep 2008 8:15:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=18-12-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=18-12-2008&group=3&gblog=3 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[back to basic.. single again ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=18-12-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=18-12-2008&group=3&gblog=3 Thu, 18 Dec 2008 10:15:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=15-12-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=15-12-2008&group=3&gblog=2 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[what does it mean ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=15-12-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=15-12-2008&group=3&gblog=2 Mon, 15 Dec 2008 0:14:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=02-09-2009&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=02-09-2009&group=2&gblog=5 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[Mascara..reviewwwww ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=02-09-2009&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=02-09-2009&group=2&gblog=5 Wed, 02 Sep 2009 3:42:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=04-03-2009&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=04-03-2009&group=2&gblog=4 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาแมร์ ครีมเทพ !! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=04-03-2009&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=04-03-2009&group=2&gblog=4 Wed, 04 Mar 2009 22:40:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-03-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-03-2009&group=2&gblog=3 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[รีวิว บรัชออน ตอนที่สองคะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-03-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-03-2009&group=2&gblog=3 Tue, 03 Mar 2009 5:49:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=21-02-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=21-02-2009&group=2&gblog=2 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[รีวิว บรัชออน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=21-02-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=21-02-2009&group=2&gblog=2 Sat, 21 Feb 2009 21:53:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=2&gblog=1 http://kaijiew.bloggang.com/rss <![CDATA[รีวิว รองพื้น..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kaijiew&month=03-09-2008&group=2&gblog=1 Wed, 03 Sep 2008 4:51:56 +0700